Posuzuji

Od roku 2005 jsem rozhodčí z exteriéru pro Belgické ovčáky.
V roce 2012 jsem splnila aprobaci také pro Australské ovčáky a Šiperky.

V roce 2008 jsem splnila podmínky pro přidělení statutu Mezinárodní rozhodčí.  Poszuji v ČJ a AJ.

Plánované akce, kde bych měla posuzovat:

Plánované akce berte s rezervou, zejména u mezinárodních a národních výstav dochází často k výměně rozhodčího na poslední chvíli.

 

Posuzovala jsem tyto akce: