WHISPER BLACK z Kovárny

s.r. Int.Ch. T´Sisco v.d.Hoge Laer, IPO3, HD A x s.r. Ch. Jackie Black z Kovárny, HD B

WHISPER BLACK z Kovárny
WHISPER BLACK z Kovárny
WHISPER BLACK z Kovárny
WHISPER BLACK z Kovárny
WHISPER BLACK z Kovárny
WHISPER BLACK z Kovárny
WHISPER BLACK z Kovárny
WHISPER BLACK z Kovárny
WHISPER BLACK z Kovárny