WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0

s.r.ut.Ch.Tr. Rex du Champ Boulet, Ring III, HD A x s.r. s. Int.Ch. New Black Sib z Kovárny, SchHA, ZVV1, HD A, ED 0/0

WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0
WANIA BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0