QUICKSILVER z Kovárny, HD A, ED 0/0

s.r. s. Kl.Ch.Hard Black Ozzy z Kovárny, HD A, ED 0/0 x s.r. s. Int.Ch. Divine Venus z Kovárny, HD A, ED 0/0

QUICKSILVER z Kovárny, HD A, ED 0/0
QUICKSILVER z Kovárny, HD A, ED 0/0
QUICKSILVER z Kovárny, HD A, ED 0/0
QUICKSILVER z Kovárny, HD A, ED 0/0
QUICKSILVER z Kovárny, HD A, ED 0/0
QUICKSILVER z Kovárny, HD A, ED 0/0
QUICKSILVER z Kovárny, HD A, ED 0/0
QUICKSILVER z Kovárny, HD A, ED 0/0
QUICKSILVER z Kovárny, HD A, ED 0/0
QUICKSILVER z Kovárny, HD A, ED 0/0
QUICKSILVER z Kovárny, HD A, ED 0/0