QUECHUA z Kovárny

s.r. s. Kl.Ch.Hard Black Ozzy z Kovárny, HD A, ED 0/0 x s.r. s. Int.Ch. Divine Venus z Kovárny, HD A, ED 0/0

QUECHUA z Kovárny
QUECHUA z Kovárny
QUECHUA z Kovárny
QUECHUA z Kovárny
QUECHUA z Kovárny
QUECHUA z Kovárny
QUECHUA z Kovárny
QUECHUA z Kovárny
QUECHUA z Kovárny
QUECHUA z Kovárny
QUECHUA z Kovárny
QUECHUA z Kovárny