GUCCI BLACK z Kovárny

Ch. Corsini Hunter, HD A x s.r. s. Int.Ch. New Black Sib z Kovárny, SchHA, ZVV1, HD A, ED 0/0

GUCCI BLACK z Kovárny
GUCCI BLACK z Kovárny